Gelster Besteet


Op 31 oktober 2018 heeft  de presentatie van de woonuitdagingen in Gelselaar plaats gevonden.  Op
www.gelselaar.nl  staat de gehele presentatie van die avond in Café Florijn.

Informatieavond 31 oktober 2018

De projectgroep ‘Gelster Besteet’ heeft die avond samen met adviesbureau KAW de belangrijkste woonuitdagingen voor Gelselaar aan u gepresenteerd.  Hoe kunnen we via die woonuitdagingen ervoor gaan zorgen dat nu en ook in de toekomst, iedereen in Gelselaar prettig kan blijven wonen. De uitdagingen zijn geformuleerd aan de hand van verschillende informatiebronnen;

•         De Woon enquête die door inwoners in de zomer is ingevuld.
•         Analyse van verschillende data over woningvoorraad en huishoudsamenstelling.
•         Via verdiepende gesprekken die gevoerd zijn.

Veel inwoners van Gelselaar willen graag zo lang mogelijk prettig blijven wonen in hun huidige woning. Enkele inwoners, vooral jongeren, hebben via de enquête kenbaar gemaakt op zoek te zijn naar een nieuwe
woning en dan vooral naar een huurwoning.

De woonuitdagingen

Tijdens de avond zijn de volgende woonuitdagingen/vervolgstappen geformuleerd:

1.       Verder onderzoek naar de werkelijke woonbehoefte van jongeren; Willen ze huren of kopen en op welk termijn?
2.       In gesprek met ouderen over hun woonbehoefte; Slechts een klein deel van de ouderen in Gelselaar heeft de enquête ingevuld.  Wonen ze tevreden of hebben ze toch verhuiswensen?

3.       Behoefte koopwoningen tussen € 200.000 en € 300.000; hoe concreet is die behoefte en aan de hand daarvan op zoek naar mogelijkheden?
4.       Samen investeren in Verduurzaming; veel inwoners hebben wensen om hun woning energiezuiniger te maken, wat zijn hiervoor de mogelijkheden en kunnen we als dorp dit gezamenlijk aanpakken?

 

De vervolgstappen

De aanwezigen op de avond is gevraagd of zij zich willen inzetten voor een vandeze uitdagingen. Heel veel mensen hebben zich voor een of meerdere uitdagingen/vervolgstappen opgegeven.
Met de degenen die zich hebben opgegeven voor woonuitdaging 4: Samen investeren in Verduurzaming, is al vanuit gemeente Berkelland door Matthew Vuijk contact opgenomen voor een kennismakingsafspraak.

Met de degenen die zich hebben opgeven voor de woonuitdagingen 1 tot en met 3 wordt in het nieuwe jaar contact opgenomen voor een kennismakingsafspraak.   Voor die werkgroepen is het belangrijk dat  het college van B&W van gemeente Berkelland eerst het ontwikkelkader; spelregels waarbinnen eventuele (toekomstige) projecten in Gelselaar verder ontwikkeld kunnen worden, vaststelt.

Er wordt gestreefd om de besluitvorming hiervoor in januari 2019 plaats te laten vinden.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze mail, bel of mail mij gerust hierover.

Met vriendelijke groeten,
Namens Projectgroep ‘Gelster Besteet’ (Biense Klein Braskamp en Bas te Velthuis)


Terug naar woonvisie Gelselaar