Enquête woonvisie "Gelster Besteet"

Het project ‘Gelster besteet’ is op 20 juni 2018 met een geslaagde bijeenkomst van start gegaan. De projectgroep, bestaande uit inwoners van Gelselaar, de gemeente Berkelland en woningcorporatie ProWonen brengen de woonwensen van de inwoners van Gelselaar in kaart. Hierbij worden zij ondersteund door adviesbureau KAW.

Het doel van het project is om in Gelselaar een passende en goede woning te hebben voor de inwoners. Nu én in de toekomst. Hiervoor is het nodig om eerst de woonwensen en woonaanbod in beeld te brengen. Om dat voor elkaar te krijgen ontvangen alle inwoners van Gelselaar een enquête.

Waarom vul ik deze enquête in?
Wanneer u deze enquête invult draagt u eraan bij om een compleet beeld te krijgen van de woonwensen in Gelselaar. Hoe completer het beeld van de woonwensen, hoe beter we weten wat er nodig is om iedereen, jong en oud, in Gelselaar te laten wonen in een woning die bij hen past. Ook als u tevreden bent met uw huidige woning en nog niet denkt aan een andere woning nodigen we u van harte uit de vragenlijst in te vullen. De uitkomsten van de enquête kunnen resulteren in woonprojecten. Deze projecten worden samen met u en/of anderen uit het dorp opgezet, zodat zoveel mogelijk mensen prettig kunnen (blijven) wonen in Gelselaar.

Ben ik lang bezig met invullen?
Het invullen van de enquête duurt vijf à tien minuten. Het aantal vragen dat u in moet vullen verschilt per woonsituatie en/of woonwens.
Kan ik mijn antwoorden ook toelichten?
Wij gaan graag met u in gesprek wanneer u uw antwoorden nader toe wilt lichten. Ook wanneer u nu een concrete woonwens hebt, horen wij dat graag in een persoonlijk gesprek. Mogelijk kunnen we u direct adviseren of helpen om uw woonwens te realiseren. Deze gesprekken helpen ons bovendien om een completer beeld te krijgen van de woonwensen en het woonaanbod in Gelselaar.

De enquête staat online en u kunt deze tot en met 29 juli digitaal invullen. Ga hiervoor naar de website: www.kaw.nl/gelselaar , daar vindt u de link naar de enquête.

Wilt u hulp bij het invullen?
Dan kunt u bellen met één van de projectgroep leden van Gelster Besteet;
Bas te Velthuis 06-34 90 11 06 of Biense Klein Braskamp 06-43 76 39 23.

Wat gebeurt er met de informatie die ik invul?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk adviesbureau KAW. Zij gaan zowel met de informatie uit de enquête als de informatie uit de persoonlijke gesprekken zeer zorgvuldig om. De antwoorden die u geeft worden anoniem verwerkt. Ook blijft de enquête in het bezit van KAW en komen uw antwoorden niet terecht bij de gemeente, ProWonen en / of de projectgroep leden uit Gelselaar.

De belangrijkste uitkomsten worden na de zomervakantie tijdens een volgende bewonersavond gepresenteerd. De datum wordt via de projectgroep bekend gemaakt.
Doe mee!

Laat uw woonwens horen en roep anderen ook op om de enquête in te vullen. Ook oud-inwoners van Gelselaar en mensen die nu niet in Gelselaar wonen, maar hier wel graag willen wonen, nodigen we van harte uit om hun woonwensen kenbaar te maken via deze enquête! Zij kunnen dezelfde link gebruiken.

Laten we samen voor een zo groot mogelijke respons gaan! Hoe meer (toekomstige) inwoners de enquête invullen, des te meer kunnen we betekenen voor Gelselaar.


Terug naar woonvisie Gelselaar