Stichting Erfgoed Gelselaar


 

 

 

 

 

 Doelstellingen:

  • De instandhouding van historische roerende en onroerende zaken en maatschappelijke en cultuurhistorische waarden, in het bijzonder met betrekking tot Gelselaar.
  • Het bevorderen en stimuleren van studie naar en kennis en behoud van deze waarden en de daarmee verband houdende cultuuruitingen als literatuur, poëzie en kunstexpressie.

Logo
-  zicht op de kerk in het midden van de karakteristieke, historische carré
-  ganzenhoedster met een koppel ganzen
- Bentheimer zandstenen waterput, waarvan de oudste twee bekende in Oost-Nederland en het aangrenzende Duitse Westfalen in Gelselaar staan: 1575 en 1579

Gelselaar is rijk aan cultuurhistorie (erfgoed)
Dat dit door velen erkend en herkend wordt, heeft geleid tot de (status)aanwijzingen ‘’pilot-project binnen de cultuurhistorische nota Belvoir van de provincie Gelderland’’ eind 2001 en de voorziene aanwijzing ‘’beschermd dorpsgezicht’’.

Ganzendorp (van spotnaam tot erenaam)
Gelselaar en ganzen hebben een eeuwenoude band, zelfs historischer dan het oudste rijksmonument van het dorp, de Bentheimer zandstenen waterput anno 1575 bij boerderij Stokkink.
De spotnaam 'gaanzegat' uit het aloude rijmpje ''Borculo is een stad, Geesteren is nog wat, Gelselaar is een gaanzegat'' is omgebogen tot de erenaam 'ganzendorp'. Herkenbaar en actueel met kenmerkende culturele aspecten.
In het verleden waren het economische redenen om ganzen te houden vanwege hun (broed)eieren, dons(veren) en vlees, thans zijn het cultuurhistorische redenen. Deze historie is weer levend geworden sinds de stichting in 2003 beschikt over een eigen ganzenweide met ganzen.
Het ganzendorp herinnert haar v.m. ganzenhouderij met een bronzen standbeeld van drie ganzen, maar demonstreert deze historie o.a. wanneer de ganzen in een koppel gedreven worden door in historische kledij geklede ganzenhoedsters met behulp van hun drijfstokken (op diervriendelijke wijze).
Tijdens de jaarlijkse ganzenmarkt in het historische dorpscentrum wordt de beste Gelselaarse ganzenhoedster van het jaar verkozen. Een deskundige jury let hierbij op omgang met de dieren, kleding en houding/presentatie.
Steeds vaker ziet men op (regionale) evenementen een koppel Gelselaarse ganzen met hun hoedsters.
Kortom: levende historie!

Erfgoedprojecten

  • een permanente ganzenweide aan de Diepenheimseweg/Jonkerenlaan
  • een jaarlijkse ganzenmarkt op de eerste zondag in de maand juli met verkiezing van de beste ganzenhoedster in het historische dorpscentrum: kunst - cultuur - historie
  • een permanent ganzenbordspel op het Bevervoordeterrein
  • 't Jonkeren: reconstructieterrein v.m.havezathe Bevervoorde aan de Jonkersweg/Jonkerenlaan
  • informatieschuur/schuilhut “Hessenhutte’’ aan de Goordijk op een kruispunt van fiets- en wandelroutes met regionale cultuurhistorische en toeristische informatie als onderdeel van de fietsroute ‘’Hessenwegen Achterhoek en Zuid-Twente’’: www.UitMetAbel.nl/Hessenwegen
  • een 7,5 km lange wandelroute, Ommetje Gelselaar, door en rond Gelselaar met als start- en informatiepunt café-restaurant Florijn aan de Dorpsstraat
  • een 13 km lange fietsroute, Ganzenrondje Gelselaar, met als start- en informatiepunt café-restaurant Florijn aan de Dorpsstraat
  • een bronzen schrijversbeeld op de hoek Dorpsstraat/Schoolstraat, een eerbetoon aan drie bekende schrijvende Gelselaarse meesters, H.W. Heuvel (1864-1926), H.J. Krebbers (1852-1936) en G.A. van der Lugt (1879-1966)

Donateurs
Als donateur kunt u de initiatieven en de instandhouding van de diverse projecten van de stichting financieel ondersteunen door een jaarlijkse bijdrage van € 12,50.

Secretariaat:

voorzitter H.G. Wannink tel. 0545-481401
penningmeester/secretaris E.G. Hondeveld- Voortman. 06-53186547 elderink(at)xs4all(punt)nl

Bank: Rabobank NL06 RABO 0356 7204 54
KvK: 08141998