Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar


Mede door de jaarlijkse financiële bijdrage van de donateurs kan de Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar een gezonde financiële reserve aanhouden waarmee het onderhoud van de kerk voor een lange termijn gewaarborgd is.

In 2007 is de vloer in de kerk geheel gerenoveerd, waarbij de oorspronkelijke vloer aangetroffen werd onder de te vervangen houten vloer. De oorspronkelijke zandstenen vloer is gebruikt in de nieuwe vloer ter plaatse van de looppaden. Het eindresultaat van de vloerrenovatie is erg mooi.

In 2008 is het buitenschilderwerk voor de kerk uitgevoerd.

In 2009 is de naam van de Stichting veranderd in Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar.

Jaarlijks wordt de Kerk geïnspecteerd door de monumentenwacht Gelderland uit het rapport van 2009 blijkt dat de Kerk er redelijk tot goed bijstaat. Naar de volgende onderdelen zal de komende tijd de aandacht uitgaan: Zandsteen gedenksteen in de gevel (de leesbaarheid verbeteren); Schilderwerk en stopverf van de ruiten; Ophanging van de klok

Bestuur stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar
Jan Hilhorst               voorzitter
José Pasop               secretaris
Miranda Zendman    penningmeester
Roy ten Pas
Jan Klein Braskamp