Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar


Eind 1996 is de Stichting Hervormde Kerk Gelselaar opgericht. De stichting stelt zich ten doel de restauratie en het onderhoud van het kerkgebouw te Gelselaar. In 1997 werden voorbereidingen getroffen voor een restauratie van de 10 Gotische ramen, de dakgoten, de zij ingang en de zuidelijke muur van de kerk. De stichting heeft de benodigde gelden o.a. bijéén gebracht middels een actie onder de Gelselaarse bevolking, een fancyfair in 1997 en een driedaags festijn in 1998 onder de noemer “Ganzendagen”. Sponsoren en andere mogelijke geldverstrekkers werden benaderd, zoals SNS Fonds Achterhoek Twente, gemeente Borculo, de Provincie Gelderland en Stichting Millieuzorggebied Neede-Borculo. Bovendien werden in samenwerking met de kerkvoogdij kerkelijke instanties benaderd.

Uiteindelijk heeft dit alles geresulteerd in een totale restauratie van het kerkgebouw, inclusief een verfraaiing van het interieur, een geluidsinstallatie en een heteluchtverwarming. Totale restauratie kosten, inclusief de toren, hebben ƒ 360.000,- bedragen.

In 2009 is de naam van de Stichting veranderd in Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar.

Naar de toekomst wil de Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar zich blijven inzetten voor de instandhouding van het kerkgebouw op een unieke locatie in het hart van Gelselaar.

Als U dit wilt ondersteunen kunt U donateur worden van de Stichting Behoud Waterstaatskerk Gelselaar tegen een jaarlijkse donatie van minimaal 11,34 euro. Ook giften zijn zeer welkom; het IBAN bankrekening nummer is: NL69RABO0309145961