Stichting Financieel Sterk


www.financieel-sterk.nl

Financieel sterk zet in op preventie,
vóórdat de schuldhulpverlening in zicht komt.

Waarom nodig?

- 14% van de huishoudens heeft problematische schulden en is niet in staat op eigen kracht deze binnen 3 jaar af te lossen (bron: Nibud);

- Meer dan de helft van deze huishoudens krijgt geen hulp: de drempel is te hoog of men komt niet in aanmerking voor reguliere schuldhulp;

- Ook ondernemers kampen in toenemende mate met financiële problemen.

Missie van Financieel Sterk: voorkomen van financiële problemen, zorgen dat u snel weer de baas bent over uw financiën! Bel voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Winstpunten van onze werkwijze voor:

-          Wij denken buiten kaders en strakke protocollen;

-          Korte lijnen met betrokken instanties en bedrijven;

-          Intake en vervolgacties eerder in dagen dan weken na aanmelding;

 

 

Voorbeelden uit de praktijk van Financieel Sterk:

Johan, teruggang in inkomen van netto € 400,-- per maand. Hypotheekachterstanden. In 4 maanden er weer bovenop. Maatregelen: besparen in uitgaven, overleg met schuldeisers. Binnen 2 dagen na melding intake bij de klant thuis , binnen 1 week na intake besparingen in gang gezet, klant geadviseerd in realistische schuldregeling .

 

Jong gezin met WIA-uitkering. Achterstand met hypotheek en zorgpremie. In 3 maanden er weer bovenop. Maatregelen besparen in uitgaven, overleg met schuldeisers. Via inzet wijkteam koppeling aan mogelijk nieuwe werkgever. Binnen 1 dag na melding intake. Binnen 2 weken besparingen in gang gezet. Cliënt heeft 4 maanden na intake een baan!


Financieel Sterk is geen nieuwe instantie maar een open en dynamisch samenwerkingsverband van financieel hulpverleners en externe partners. Wij werken nauw samen met de Voor Mekaar Teams in Berkelland

Onze namen: Jan Buist, Grietje Otterspeer en Jolande Brummelhuis.  Neem gerust contact met ons op!

www.financieel-sterk.nl                     06-222423333 info(at)financieel-sterk(punt)nl
Terug naar prikbord