BestuurADRESSENLIJST BESTUUR GELSELAARS BELANG 2016

FUNCTIE
NAAM
ADRES
POSTODE
TEL.0545
Vz.
Andre Stoltenberg
v Bevervoordestraat 50
7275 AG
482009
Secr.
Martijn Reurink
Schuppendijk 3
7275 CD
06-21391686
Pen.m.
Magdalena Marijt
v. Bevervoordestraat 43
7275 AE
481404
Lid
Janine Koetsier Pierinkdijk 9 7275 AJ 286818
Lid
Carolien Hargeerds
Diepenheimseweg 70
7275 AR
481430
Lid
Arjan Zieverink
Tieberinkweg 7
7275 AA
481349
Lid
Bas te Velthuis
v Bevervoordestraat 18
7275 AG
06-34901106
 
 
 
 
 
 
 
 


Correspondentieadres: Schuppendijk 3 7275 CD  Gelselaar tel: 0621-391686
gelselaarsbelang(at)gelselaar(punt)nl

ROOSTER VAN AFTREDEN
NAAM
AANVANG
HERKIESBAAR
AFTREDEND
Magdalena Marijt
2011
2015
2019
Janine Koetsier 
2013
2017
2021
Andre Stoltenberg
2014
2018
2022
Martijn Reurink
2015
2019
2023
Arjan Zieverink
2016
2020
2024
Carolien Hargeerds
2016
2020
2024
Bas te Velthuis 2017 2021 2025