30 oktober 2015 is er begonnen met de verbouwwerkzaamheden van de Klokslag tot “Dorpshoes Gelster”