Beeldverhaal van Arend Heideman

Een project van, door en voor mensen uit Gelselaar, dat sinds 2013 een beschermd dorpsgezicht heeft.<

Hieronder alle filmpjes

Ter afronding van het culturele en cultuurhistorische videoproject op internet 'Gelselaar tussen en kroeg' in de zomer van 2014 is deze samenvattende film gemaakt. Met hierin informatie de belangrijkste wensen van de medewerkers voor dit Achterhoekse dorp, dat in 2013 een beschermd dorpsgezicht kreeg. Dominee Jan-Willem Leurgans en Ria Bakker van café Florijn, die de aftrap verrichtten voor de serie, sluiten deze met hun wensen voor gezamenlijke activiteiten af.

Daan Uenk is in zijn dorp Gelselaar onder andere actief voor de toneelvereniging. In dit filmpje bij het project Gelselaar tussen kerk en kroeg vertelt hij over de mogelijkheden voor toneel en verhalen vertellen op de delle van boerderijen, over verhalen bij het klussen op het kerkhof en over jeugdtoneel. En hij geeft een verrassende rondleiding in de toneelkelder onder de kroeg. Zijn verhalen vertelt hij in de schuur van boerderij Winkels, die de laatste boer van het dorp, de 88-jarige Jan Ruiterkamp, voor deze opnames graag beschikbaar stelde.

Nardi Strijbos-Hilhorst vertelt over muziek in de kerk en over elders lekker muziek maken. In het 18e filmpje vooraf bij het project Gelselaar tussen kerken kroeg, dat tijdens Gelsters feest even pauzeert.

Het oude en het nieuwe moeten elkaar niet uitsluiten, stelt agrariër Gerrit Voortman (van boerderij Olthof) bij het project Gelselaar tussen kerk en kroeg. Voor zijn boerderij herstelde hij een oude waterput van Bentheimer zandsteen, maar dit en ook het beschermd dorpsgezicht mogen nieuwe ontwikkelingen niet in de weg staan. Hij doet ook een suggestie voor het om het dorp heen laten rijden van zwaarder geworden agrarisch verkeer, vraagt om verbetering van de digitale snelweg en het telefoonverkeer buitenaf, vertelt over zijn melkrobot en reageert op ideeën over een museumboerderij.

Marjan Groenhout wil tussen kerk en kroeg in Gelselaar graag verbinden met allerlei vormen van kunst. Zo vertelt ze in het 16e filmpje bij het Gelselaarse videoproject in de zomer van 2014. Zij licht hierin ook toe hoe en door wie ze twee jaar geleden in dit mooie dorp kwam te wonen. Met op de achtergrond gevels van monumentale boerderijen langs de Dorpsstraat informeert ze over wat haar wensen zijn voor het dorp en welke mogelijkheden ze hier ziet.

Een film in het teken van klassieke muziek, bij het project Gelselaar tussen kerk en kroeg. Mieke Kuyk, muziekpedagoge in ruste, maakt er graag mensen enthousiast voor, wil er graag mensen met ingang van dit najaar meer van laten zien en horen. Zou ook graag met een groep Gelselaarse mensen eens in de zoveel tijd naar Amsterdam trekken, om daar bijvoorbeeld gezamenlijk het Concertgebouw te bezoeken en musea.

Vormgever Hieke Meutstege staat in Gelselaar even stil bij de kerk, kerkgang, boerderij De Weerd, meester Heuvel, het oude postkantoor, de dorpspomp aan de Brink, het decor met boerderij Winkels, café Florijn, pentekeningen en geiten. Hij geeft hierbij zijn reactie op vorm en inhoud. Dit is het 14e filmpje vooraf bij het project Gelselaar tussen kerk en kroeg.

Pim Hondeveld geeft in deze uitvoerige filmreportage zijn visie op de straten in het Achterhoekse dorp Gelselaar, waar hij woont en nog altijd werkt. Hij vindt dat een dorp dorps moet blijven, wijst daarom een verkeerstafel, trottoir en betonnen paaltjes af. Zijn keuze is: eenvoud en eenheid in materiaalgebruik, natuurlijke matarialen en duurzaamheid. Daarom wil hij gebakken steen in plaats van betonklinkers in Gelselaar. In de taal van de streek geeft hij commentaar op het straatwerk. Dit grote stratenverhaal is een vervolg op een korte versie in de serie Gelselaar tussen kerk en kroeg.

Frits Kolkman mijmert in deze documentaire over de schrijvende meester H.J. Krebbers, over Jan Harmen Kolkman (en zijn relatie tot meester Heuvel), over Kolkman's zaadhandel, die na 187 in 1999 is opgeheven en over de in 1919 afgebroken dorpsherberg Witmanshoes in Gelselaar, waarvan hij in een gedicht de sloop betreurt. In dit filmpje, dat is gemaakt in de zomer van 2014 bij het project Gelselaar tussen kerk en kroeg, bezingt hij op poëtische wijze ook de Schipbeek.

Mirjam Leuverink-Kossink vertelt via het project Gelselaar tussen kerk en kroeg wat haar muzikale wensen zijn voor dit dorp. Dit in de vorm van het 12e filmpje vooraf bij het project. Zelf is ze al een kwart eeuw actief bij de Gelselaarse muziekvereniging Excelsior. Ze benadrukt hoe belangrijk een muziekvereniging en zangverenigingen zijn voor de saamhorigheid in het dorp en het belangrijk is dat die kunnen blijven bestaan. Het 'groene hart' is volgens haar één van de mooiste plekjes van haar mooie dorp Gelselaar. Graag zou ze zien dat daar nog meer gebruik van werd gemaakt. Heel belangrijk voor Gelselaar, voor de leefbaarheid, voor de verenigingen vindt ze ook dat de school hier kan blijven bestaan.

In het groene hart van het dorp Gelselaar kunnen nog veel meer leuke activiteiten gehouden kunnen worden, stelt Bas te Velthuis. Hij pleit hier ook voor in dit elfde filmpje vooraf bij het project Gelselaar tussen kerk en kroeg.

Jawik Krudde schreef in de zomer van 2014 het gedicht Gelster (dialectnaam voor dorp Gelselaar), over het luiden van de kerkklokken op zaterdagavond in het Achterhoekse dorp waar hij jaren heeft gewoond. In dit filmpje draagt hij het zelf voor, met op de achtergrond het omkranste kerkje van Gelselaar.

Tonnie Heurneman is één van de vier mensen in Gelselaar die op zaterdagavond ('s winters om vier uur en in de zomer om zeven uur) en op zondagochtend de kerkklokken luiden. Deze film is gemaakt in een serie bij het project Gelselaar tussen kerk en kroeg dat wordt uitgevoerd in de zomer van 2014.

Kunstschilder en illustrator Elly Overberg wil graag een kunsthuis voor de gemeente Berkelland in Gelselaar. Zij pleit hiervoor in dit 9e filmpje bij het project Gelselaar tussen kerk en kroeg, dat draait in de zomer van 2014.

Troubadour Herman Riethorst vervult de hoofdrol in het achtste filmpje vooraf bij het project Gelselaar tussen kerk en kroeg. Hierin bezingt hij opnieuw zijn dorp (met lindes rond de kerk) en haalt hij hier herinneringen aan op en aan het 'olde' postkantoor, het laatste nieuws, postbode Gerrit Hondorp en zijn vader, die ook postbode was. Zo blijft Herman 'altied een Gelsters kind', ook al woont hij nu in Neede.

In dit zevende filmpje vooraf bij het project Gelselaar tussen kerk en kroeg vraagt ondernemer Erna Koeslag ruimte in en rond haar dorp voor ondernemerschap en spreekt ze over leefbaarheid, dorp met dynamiek en meer dan cultuurhistorie en kansen voor karakteristieke panden.

In dit zesde filmpje vooraf spreekt actieve jongere Therjon te Raa over het beschermd dorpsgezicht, centrale speelplek, kroeg voor jongeren, maatwerk nodig voor woningbouw en ondernemer vraagt ruimte. Zo pakt hij de bal op, waarmee dominee Jan-Willem Leurgans en Rita Bakker van café-restaurant Florijn de aftrap van het project verrichten.

In dit vijfde filmpje vooraf vertelt docent/trainer Jan Buist over het ganzekuuk'nfestival, zijn dorp en magische stilte en geeft hij zijn visie op cultuur, wonen en werken in deze omgeving. Hoog houdt hij zo de bal, waarmee dominee Jan-Willem Leurgans en Rita Bakker van café-restaurant Florijn de aftrap van het project verrichten.

In dit vierde filmpje vooraf is de achtjarige Janiek Oltvoort onze gids. Hij vertelt over een boomhut, oude huizen en boerderijen langs de Dorpsstraat, over de drie schrijvende meesters, het oude postkantoor, praat met Rita Bakker van café Florijn en de oudste boer van Gelselaar, Jan van Winkels en beschrijft de situatie rond de kerk met huizen er omheen en paden van alle kanten als een kruispunt.

In dit derde filmpje vooraf geeft Pim Hondeveld in de taal van deze streek alvast zijn visie op de straten. Binnenkort gaat hij hier in een uitgebreide filmreportage uitvoeriger op in. Zo rolt de bal, waarmee dominee Jan-Willem Leurgans en Rita Bakker van café-restaurant Florijn de aftrap van het project verrichten, deze zomer verder.

Gelselaar tussen kerk en kroeg. Een project van, door en voor mensen uit Gelselaar, dat sinds 2013 een beschermd dorpsgezicht heeft. Dominee Jan-Willem Leurgans en Rita Bakker van café-restaurant Florijn rollen met dit tweede filmpje vooraf de bal verder.

Gelselaar tussen kerk en kroeg. Een project van, door en voor mensen uit Gelselaar, dat sinds 2013 een beschermd dorpsgezicht heeft. Dominee Jan-Willem Leurgans en Rita Bakker van café-restaurant Florijn geven met dit filmpje de aftrap.

Terug naar nieuwsoverzicht