AED te Gelselaar


Project Hart Veilig Wonen:

 • Sinds 30-07-2009 is Gelselaar ‘on-line’ in het project Hartveilig Wonen.
 • Dit betekent dat wanneer er een melding voor een reanimatie bij de alarmcentrale van de ambulancedienst binnenkomt, er direct een sms-bericht uitgaat naar een aantal de aangemelde hulpverleners die in de buurt van het slachtoffer wonen.
 • Ons dorp telt ongeveer 65 hulpverleners die met het apparaat kunnen werken.
 • Het is van belang dat hulpverleners zich aanmelden bij dit project. Hoe meer aanmeldingen hoe beter dit project kan functioneren.
 • LET OP: De site voor het aanmelden als hulpverlener of beheerder van een AED is gewijzigd. Aanmelden kan nu via www.hartveiligwonen.nl
 • Zoals u in de krant heeft kunnen lezen, zal de gemeente zich over 3 jaar terugtrekken uit het Hart Veilig Wonen project. Dit heeft geen gevolgen voor ons project. Wij verzorgen zelf de (herhalings)cursussen en zullen dat in de toekomst ook zelfstandig als Gelselaarse werkgroep blijven doen.
 • Op 19-11-2015 kwam er positief bericht van de gemeente Berkelland. Zij hebben besloten om vanaf 2016 structureel de kosten van alarmering en nazorg voor hun rekening te nemen.
   

Hartveilig wonen op youtube
Op you tube kunt u korte filmpjes zien welke betrekking hebben op Hartveilig wonen. Er is een filmpje gemaakt waarin het hele proces van Hartveilig wonen verfilmd is. Hierin komt ook een vrijwilliger aan het woord tezamen met een persoon welke is gereanimeerd. Hierin wordt het hele proces stapsgewijs weergegeven.  Het is de bedoeling dat  zo nog meer inzicht gegeven wordt  in de procedure en de wijze waarop Hartveilig wonen werkt.
De link naar het You tube kanaal van Hartveilig wonen: http://youtu.be/YLpd323qUQM

Bevoegden voor bediening AED:

 • Per 1 september 2009 is er nieuwe regelgeving ten aanzien van de reanimatie gekomen. Mensen die BHV of EH hebben, moeten voor 1 oktober 2011 bijgeschoold zijn met de AED.
 • Bent u door deze nieuwe regeling ook bevoegd om de AED te bedienen, dan verzoeken wij u zich te melden bij de werkgroep.
 • Wilt u bij uzelf nagaan of het onderdeel "AED-gebruik" voldoende is geoefend?!

Herhalingscursussen en nieuwe cursisten:

In het voorjaar 2018 worden er weer herhalingscursussen gegeven. Bij voldoende belangstelling wordt er ook een cursus voor nieuwe hulpverleners aangeboden. Aanmelden kan al via meutnetjes(at)msn(punt)com

Plattegronden:

De nieuwe plattegronden kunnen vanaf half mei gedownload worden, van de site. Heeft u zelf niet de mogelijkheid om dit te downloaden, dan kunt u contact opnemen met Magdalena Marijt, tel: 0545-481404

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de leden van de werkgroep.

“Werkgroep AED”:

Magdalena Marijt  0545 - 48 14 04  06 – 22 309 150  marijt(at)live(punt)nl
Jannet Meutstege  0545 - 48 16 26  06 – 24 963 840  meutnetje(at)msn(punt)com
Jan Berendsen  0545 - 48 13 58  06 – 23 650 087  jberends(punt)1(at)hccnet(punt)nl
Ingrid Stokkink  0545 - 48 20 28  06 – 50 496 598  ingrid(punt)stokkink(at)gmail(punt)com